VDO KM Challenge 2022 องค์ความรู้ดีเด่นระดับบุคคล เขตตรวจราชการที่ 8 จ.ฉะเชิงเทรา

VDO KM Challenge 2022 องค์ความรู้ดีเด่นระดับบุคคล เขตตรวจราชการที่ 8 จ.ฉะเชิงเทรา เรื่อง ปฏิบัติการลดยอดหนี้ผิดนัดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี Episode 1 โดยนายทนิตร์ กีระติชัยนันท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)