<>นายสุรพล ศรจิตต์ ผอ.ศพช.ชลบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย

<<ศพช.ชลบุรี : 25 มิ.ย. 2562>>
นายสุรพล ศรจิตต์ ผอ.ศพช.ชลบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย
โดยมีนายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน
ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง

 

(Visited 1 times, 1 visits today)