นายสุรพล ศรจิตต์ ผอ.ศพช.ชลบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวด ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

《ศพช.ชลบุรี : 4 ก.ค. 2562》
นายสุรพล ศรจิตต์ ผอ.ศพช.ชลบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวด ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
โดยมีนายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประกวด ณ บ้านน้ำซับ หมู่ 9 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก

 

(Visited 1 times, 1 visits today)