นายสุรพล ศรจิตต์ ผอ.ศพช.ชลบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวด ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านโคกกระจง จ.ปราจีนบุร

《ศพช.ชลบุรี : 5 ก.ค. 2562》
นายสุรพล ศรจิตต์ ผอ.ศพช.ชลบุรี
ร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวด ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
โดยมีนายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประกวด ณ บ้านโคกกระจง หมู่ 6 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)