นาย สุรพล ศรจิตต์ ผอ.ศพช.ชลบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ ร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมมาตรฐานนักทรัพยากรบุคคล

<<ศพช.ชลบุรี : 19 มิ.ย. 2562>>
นาย สุรพล ศรจิตต์ ผอ.ศพช.ชลบุรี  เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ ร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมมาตรฐานนักทรัพยากรบุคคล และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์เพื่อต้อนรับผู้เข้ามาอบรม
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)