ประชุมกรมการพัฒนาขุมชนและเปิดอาคารพักอาศัยข้าราชการ “เรือนนักพัฒนาศรีบูรพา”

🌱🌱 ศพช.ชลบุรี 🦈🦈

ในวันที่ 31 มกราคม 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 1/2565
(เวลา)เวลา 08.30 น. ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล ( video conference)
และเป็นประธานพิธีเปิดอาคารพักอาศัยข้าราชการ “เรือนนักพัฒนศรีบูรพา” 🏫
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติ กล่าวต้อนรับท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี
นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน
นายอำเภอเมืองชลบุรี
นายปรีชา ภูมิกอง ผู้แทนนายอำเภอศรีราชา
นางสาวสิรวี วงษ์บำรุงจิตร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จ.อ.ธนรัชต์ เนียมภิรมย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โดยมี นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี กล่าวรายงานต่อ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และครอบครัวศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี รวมจำนวน 50 คน
กิจกรรมประกอบด้วย ท่านประธานพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมตัดริบบิ้นเปิดอาคารพัก
“เรือนนักพัฒนศรีบูรพา”
ถ่ายภาพหมูร่วมกับแขกผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่
จากนั้น ท่านประธานได้ลงนามบนภาพถ่าย เป็นที่ระลึกและเดินเยี่ยมชมอาคาร
และปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงความร่มเย็น เป็นสุข (ต้นร่วงผึ้ง)
ณ บริเวณหอประชุมพระยาสัจจา โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

(Visited 1 times, 1 visits today)