ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง โครงการปรับปรุงห้องฝึกอบรม อาคารบรรยาย 2

🦈ศพช.ชลบุรี : 10 มิ.ย. 2563🧱

นายสุรพล ศรจิตต์ ผอ.ศพช.ชลบุรี
เป็นประธานในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง โครงการปรับปรุงห้องฝึกอบรม อาคารบรรยาย 2 โดยมีผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้รับเหมา ได้ร่วมพูดคุยถึงสเปคงาน แบบงาน และรายละเอียดของงานปรับปรุงทั้งหมดก่อนเริ่มงานก่อสร้างจริงพร้อมตรวจดูหน้างาน
ณ โรงอาหาร ศพช.ชลบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)