มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่…

…ศพช.ชลบุรี : 7 ม.ค. 2564…
นางจุฑารัตน์ ชุนเกาะ พัฒนาการอำเภอเมืองชลบุรี
และนางสุวรรณา อินตัน พัฒนาการอำเภอบ้านบึง

– ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีต้อนรับและสวัสดีปีใหม่
นายอิรยศ เอนก ผอ.ศพช.ชลบุรี
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)