ศพช.ชลบุรี ตอบโจทย์ “ปิดหมู่บ้านสามเดือน พวกเราอยู่ได้” ที่นาจอมเทียน

วันที่ 1 เมษายน 2564
นายอิรยศ เอนก รหัส ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภา พรหมชูแก้ว หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และว่าที่ ร.ต.ปิยะวุฒิ ทิพย์มณี นักทรัพยากรบุคคล จาก ศพช.ชลบุรี ดำเนินการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน “ทำความดีด้วยหัวใจ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ” ในช่วงเช้า และการถอดบทเรียนความสำเร็จ “โก่งธนูโมเดล” หลักการประชาสัมพันธ์ ในช่วงบ่าย ให้แก่แกนนำโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสัตหีบ จำนวน 35 คน ที่โรงเรียนผู้รู้ ญสส. 80 มูลนิธิวัดญาณสังวราราม ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความมั่นคงทางอาหาร มีความมั่นใจสามารถขับเคลื่อนนโยบาย “หนึ่งหมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล” ได้แน่นอน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)