ศพช.ชลบุรี บุกนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อบรมเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย แก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย

อิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี พร้อมทีมวิทยากร แก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ได้แก่ น.ส.อรชุมา พูนชัยภูมิ นางชมภูนุช กุลกะดี และ น.ส.นุชจรีย์ อุปสัย  ดำเนินการฝึกอบรมพนักงาน บริษัทนิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 บรรยายให้ความรู้เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” และฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ฅนมีน้ำยา “การทำน้ำยาล้างจาน” ที่ห้อง Training Center บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี

🌸 พัฒนาคือสร้างสรรค์
✅ Change For Good

รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้แผ่นดิน
Keep Soil Alive, Protect soil biodiversity
#UNFAO
#SDGforAll
#น้ำยาล้างจาน
#WorldSoilDay
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDayCDD
#GlobalSoilPartnership
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#น้ำยาล้างจานศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#WorldSoilDayCDDChonburiLearningCenter
#WorldSoilDayศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)