ศพช.ชลบุรี ภูมิใจ นำเสนอ วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำ เราจึงตามไปดู

ทีมงานคุณภาพ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี นำโดย นายอิรยศ  เอนก ผู้อำนวยการ ศพช.ชลบุรี พร้อมด้วยทีมงานถ่ายทำคลิปวีดีโอ วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำ เราจึงตามไปดู ในพื้นที่บริการของ ศพช.ชลบุรี ทั้ง 7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และสระแก้ว โดยทีมงานคุณภาพ ประกอบด้วย

  1. นางสุภา พรหมชูแก้ว หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวหน้าทีมถ่ายทำ
  2. นางอรชุมา พูนชัยภูมิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
  3. นายณัฐพล อุดมเมฆ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  4. ว่าที่ร้อยตรีปิยะวุฒิ ทิพย์มณี นักทรัพยากรบุคคล
  5. นางนุชจรีย์ อุปสัย นักทรัพยากรบุคคล
  6. นายบัญญัติ อาจหาญ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

ทีมงานถ่ายทำคลิปวีดีโอ วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำ เราจึงตามไปดู ศพช.ชลบุรี ได้ดำเนินการถ่ายทำทั้งสิ้น 12 ตอน ดังนี้

วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำ เราจึงตามไปดู

EP.1 วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำเราจึงตามไปดู ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

EP.2 วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำเราจึงตามไปดู ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

EP.3 วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำเราจึงตามไปดู ต.เส็บเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

EP.4 วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำเราจึงตามไปดู ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี

EP.5 วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำเราจึงตามไปดู ต.หนองเสม็ด อำเภอเมือง ตราด

EP.6 วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำเราจึงตามไปดู ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรณ์ จ.สระแก้ว

EP.7 วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำเราจึงตามไปดู ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

EP.8 วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำ เราจึงตามไปดู ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

EP.9 วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำเราจึงตามไปดู ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

EP.10 วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำ เราจึงตามไปดู ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง

EP.11 วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำเราจึงตามไปดู ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

EP.12 วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำเราจึงตามไปดู ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)