ศพช.ชลบุรี สนับสนุนฐานสวนผักคนเมือง เตรียมพร้อม “ปิดหมู่บ้าน 3 เดือน พวดเราอยู่ได้”

ศพช.ชลบุรี : 3 พ.ค. 2564
นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ร่วมปลูกผักในสวนคนเมือง โดยมี น.ส.นุชจรีย์ อุปสัย และ น.ส.ศรีสุดา อุทาโพธิ์ ผู้รับผิดชอบฐานสวนคนเมือง พร้อมด้วยทีมงานร่วมกันปลูกผัก ฐานสวนคนเมือง เป็นการทำแปลงผักแบบในเขตเมือง ที่มีพื้นที่จำกัด มีที่ดินน้อย อย่างเช่น ศพช.ชลบุรีที่มีพื้นเป็นปูน ก็สามารถทำให้เกิดเป็นแปลงผักปลูกผักได้ แปลงผักก็สวยงาม ผักงามปลอดสารพิษ คนกินก็สุขกาย สบายใจ มีการลงผักใหม่ เช่น มะเขือเทศ แทนผักเดิมที่หมดอายุ ได้แก่ ถั่วพลู วอเตอร์เครส ผักชีฝรั่ง ต้นแค สาละแหน่ มะเขือ ใบชะพลู ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
บัญญัติ อาจหาญ : ศพช.ชลบุรี รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)