หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมเตรียมจัดตั้ง “สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

21 สิงหาคม 2564 นายอาจณรงค์ สัตยพานิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และนายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้ช่วย ผอ.ศพช.ชลบุรี ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เนต ในการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Institute Of Sufficientcy Economy For Sustainable Community Development) ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)