อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบ ศพช.ชลบุรี ถ่ายทอด โคก หนอง นา โมเดล สู่ กศน.เขตดุสิต

วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี โดยนายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี พร้อมด้วยทีมวิทยากร ศพช.ชลบุรี บรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา สู่ โคก หนอง นา โมเดล กศน.เขตดุสิต” กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับฟังการบรรยาย ได้แก่ นักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต จำนวน 120 คน ได้รับความสนใจและซักถามข้อสงสัย ตลอดจนได้ให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องการประยุกต์ใช้ โคก หนอง นา โมเดล ในเขตเมือง เช่น สวนผักลอยฟ้า สวนผักแนวตั้ง การเลี้ยงกบคอนโด การเลี้ยงปลาในบ่อผ้าใบ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต ซอยสามเสน 22 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

  

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)