อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน : นักพัฒนา ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชน สนธิกำลัง พัฒนากร & นักพัฒนาชุมชน อปท.

🙋‍♂️🏡 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พบปะและบรรยายพิเศษ แก่ นักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 33

📆 วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564
เวลา 11:00 – 12:00 น.

🚩นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “นักพัฒนาชุมชน” รุ่นที่ 33 ณ ห้องประชุมพระยาสัจจา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี โดยมีนายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ให้การต้อนรับ

🎀 ในการนี้ได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นักพัฒนา ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชน” และได้พบปะ พูดคุย ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักพัฒนาชุมชน” รุ่นที่ 33 เป็นโครงการฝึกอบรมภายใต้ความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 51 คน โดยกระบวนการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรกระบวนการ ดำเนินการฝึกอบรม ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม 2564 และมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติภาคสนาม ณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

💗 พัฒนาคือสร้างสรรค์
✅ Change For Good

📢 ศพช.ชลบุรี : รายงาน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDayCDDChonburiLearningCenter
#WorldSoilDayศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SDGforAll
#นักพัฒนาชุมชน
#กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(Visited 1 times, 1 visits today)