นายสุรพล ศรจิตต์ ผอ.ศพช.ชลบุรี เป็นประธานพิธีปิดและมอบใบประกาศ ของ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

นายสุรพล ศรจิตต์ ผอ.ศพช.ชลบุรี เป็นประธานพิธีปิดและมอบใบประกาศ
ในโครงการส่งเสริมการบริหารการจัดการการเงินชุมชน
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
_______________________
ดำเนินการระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2560
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

 

(Visited 4 times, 1 visits today)