นายสุรพล ศรจิตต์ ผอ.ศพช.ชลบุรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีข้าราชการและลูกจ้างร่วมประชุม เพื่อพูดคุยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการทำงานและเตรียมตัวต้อนรับผู้มาใช้อาคารสถานที่ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

08 กุมภาพันธ์ 2561 /

14:44 น.