📣เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ หลักสูตร “ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภอ” ในระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 2 ก.ค. 65 ณ ศพช.ชลบุรี

26 มิถุนายน 2565 /

23:25 น.