🎬 วันสุดท้ายของการฝึกอบรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 ศพช.ชลบุรี พร้อมส่งออกผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง ผนึกกำลังขับเคลื่อนแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 7 โครงการ จาก 7 อำเภอ

27 มกราคม 2566 /

19:23 น.

“ผนึกกำลังนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงภาคตะวันออก 7 อำเภอบำบัดทุกข์ 7 บำรุงสุข แบบบูรณาการฯ อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2” “ขับเคลื่อนงานจิตอาสา เชื่อมโยงการพัฒนา สู่การจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่”

26 มกราคม 2566 /

23:13 น.

🎬ต่อเนื่องวันที่ 3 ของการฝึกอบรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 “ศพช.ชลบุรี ติดอาวุธ เสริมพลังนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมาย : MOI บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน”

25 มกราคม 2566 /

22:08 น.