ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ตั้งอยู่ที่ 162 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 

มีเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา 

บริการฝึกอบรม อาคารฝึกอบรม ห้องพักในการฝึกอบรม ในเขตการให้บริการ 7 จังหวัด ภาคตะวันออกในความรับผิดชอบ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)