หอประชุมพระยาสัจจา

หอประชุมพระยาสัจจา เป็นห้องประชุมที่รองรับผู้เข้าอบรมได้ 250 คน ซึ่งมีอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกพร้อมใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ โปจเจคเตอร์ โต๊ะเก้าอี้ บอร์ดในการทำงานกลุ่ม ฯลฯ ที่พร้อมให้บร้การทุกท่าน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)