ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายอิรยศ เอนก

ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ 081-7001534

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นหน่วยงานหลักในการเสริมสร้าง และเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรด้วย ระบบงานและบุคลากรระดับอาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

🌼ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

12 สิงหาคม 2565 /

13:11 น.